Privacyverklaring wkpronostiek.com

OMCollective, gevestigd aan Stationsplein 29C, 9100 Sint-Niklaas, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (van wkpronostiek.com) zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stationsplein 29C
9100 Sint-Niklaas
+32 03 288 17 17

Persoonsgegevens die wij verwerken

OMCollective verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Enkel uw naam en e-mailadres wordt door ons verwerkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van minderjarigen, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter raden wij ouders  aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wkpronostiek.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens

OMCollective verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– verzenden van onze herinneringsmails
– u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Bewaren van persoonsgegevens

OMCollective bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar om alle deelnemers van wkpronostiek.com opnieuw uit te kunnen nodigen bij een volgende editie. Indien ze niet uitgaan op deze uitnodiging, worden de persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

OMCollective verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

Op wkpronostiek.com zullen wij gebruik maken van zogenaamde cookies. Een cookie is een tekstbestand die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek die ons toelaten om een aantal statistieken bij te houden.

U kan de cookies op uw toestel beheren door uw browserinstellingen aan te passen. U kan ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om alleen cookies van bepaalde websites te aanvaarden. Het blokkeren van cookies kan gevolgen hebben voor het surfgemak en ervoor zorgen dat uw surfervaring minder vlot verloopt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wkpronostiek.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u dit te doen vanop het emailadres waarmee u bent ingeschreven op onze diensten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OMCollective neemt de bescherming van uw gegevens ernstig. Wij garanderen u een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze ons via info@wkpronostiek.com. OMCollective heeft de volgende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS encryptieprotocol (voorheen SSL): wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kan u zien aan de adresbalk ‘https://’ en het hangslotje in de adresbalk.